Consul

Més informació

Descobreix Consul

Aprèn tot el que pots fer en aquest web.

Aquesta guia explica cadascuna de les seccions de Consul. Pots ampliar la informació en els enllaços de "Informació detallada".

Debats

Crea un fil en el qual debatre sobre qualsevol tema que vulguis compartir amb la resta de gent de la teua ciutat.

  • Per crear un debat has de registrar-te a Consul
  • Els debats poden ser valorats utilitzant els botons de Estic d'acord o No estic d'acord que trobaràs en cada un d'ells.
Botons per valorar els debats
Botons "Estic d'acord" i "No estic d'acord" per valorar els debats.

Propostes

Proposa el que vols que l'Ajuntament porti a terme i dóna suport a propostes d'altres persones.

  • Per crear una proposta has de registrar-te a Consul, a més per recolzar-les has de verificar el teu compte.
  • Les propostes que aconsegueixin el suport de l'1% de la gent (major de 16 anys empadronada a Madrid; 27.064 suports) passen a votació.
  • Si hi ha més gent a favor que en contra en la votació, l'Ajuntament assumeix la proposta i es fa.
Botó per donar suport a una proposta
Botó per "Donar suport" una proposta.
Quan arribi al nombre de suports passarà a votació.

Pressupostos participatius

Els primers sis mesos de cada any pots decidir com gastar part del pressupost.

  • Per crear un projecte de despesa has de registrar-te a Consul i verificar el teu compte.
  • En primer lloc comença la fase d'acceptació de projectes de despesa.
  • Després hi ha una fase de suports per prioritzar el més interessant, les més recolzades són avaluades per l'Ajuntament per veure si són viables i quant valen.
  • Al final hi ha una fase de votació on es decideix en quins es gasta aquesta part del pressupost.
Diferents fases d'un pressupost participatiu
Fase de "Suports" i fase de "Votació" dels pressupostos participatius.

Altra informació d'interès

Altra informació d'interès